UI设计综合实战案例大集合

1 . 禁毒海报 21:28
2 . APP标签栏图标案例 17:47
3 . 中继器-列表增删与修改(1) 15:21
4 . 中继器-列表增删与修改(2) 14:13
5 . AXURE-变量的应用 10:53
6 . AXURE-轮播图案例 20:33
7 . on按钮图标 29:08
8 . 快速变换车身材质 06:31
9 . 玻璃音乐图标案例(1) 21:11
10 . 玻璃音乐图标案例(2) 18:04
11 . 楚乔火焰特效海报 13:45
12 . 创意铅笔 23:49
13 . 磁带音乐界面案例(1) 22:15
14 . 磁带音乐界面案例(2) 20:57
15 . 弹窗(1) 14:13
16 . 弹窗(2) 12:40
17 . 电视图标(1) 13:02
18 . 电视图标(2) 21:04
19 . 电影海报 16:00
20 . 喷溅裙子海报 23:49
21 . 卡通飞机(1) 23:29
22 . 卡通飞机(2) 20:48
23 . 卡通飞机(3) 20:15
24 . 卡通飞机(4) 12:45
25 . 光盘图标(1) 18:34
26 . 光盘图标(2) 20:58
27 . 黑胶唱片案例视频(1) 21:29
28 . 黑胶唱片案例视频(2) 17:13
29 . 青春正能量海报 21:20
30 . 情至意尽海报 18:05
31 . 日历图标(1) 16:01
32 . 日历图标(2) 11:19
33 . 收音机图标(1) 16:24
34 . 收音机图标(2) 14:16
35 . 水珠图标案例 22:13
36 . 太阳月球 15:41
37 . 天气图标 22:49
38 . 线性图标-滚轮 20:24
39 . 相机图标(1) 22:43
40 . 相机图标(2) 26:14
41 . 列表界面案例(1) 22:39
42 . 列表界面案例(2) 21:16
43 . 小清新图标 20:29
44 . UI-斜面浮雕等高线应用(1) 22:02
45 . UI-斜面浮雕等高线应用(2) 23:42
46 . 信封图标(1) 17:56
47 . 信封图标(2) 13:28
48 . 旋钮图标 18:46
49 . 音乐播放器界面(1) 25:32
50 . 音乐播放器界面(2) 22:10
51 . 音乐海报 20:28
52 . 游戏中心图标 21:02
问题评论
全部评论   共条 我要评论
课件下载

请购买课程后获取提取码

下载本课程课件、源码、资料

微信
微博
15311698296

全国免费咨询热线

邮箱:codingke@1000phone.com

官方群:148715490

北京千锋互联科技有限公司版权所有   北京市海淀区宝盛北里西区28号天丰利商场4层
京ICP备12003911号-6   Copyright © 2013 - 2019
分享